newvet70@gmail.com
เวลาทำการ Mon - Sun 8:00 - 20:00

-

เลือกช่วงราคา

ดูดวงปี พ.ศ.2559 (ปีวอก)

-ตัวเลขต่างๆ เป็นตัวแทนของดาวเคราะห์ และดวงดาวก็จะส่งผล ทั้ง ดี และร้าย กับเจ้าของดวงแตกต่างกัน
คนเกิดวัน อาทิตย์ เป็นตัวเลขของ เลข 1 หลีกเลี่ยงเลข 6 อักษร ศ ษ ส ห ฮ
คนเกิดวันจันทร์ เป็นตัวแทนของเลข 2 หลีกเลี่ยงเลข 1 อักษร อ
คนเกิดวัน อังคาร เป็นตัวแทนของเลข 3 หลีกเลี่ยงเลข 2 อักษร ก ข ค ฆ ง
คนเกิดวัน พุธ( กลางวัน)6.00-17.59น เป็นตัวเลขของเลข 4 หลีกเลี่ยงเลข 3 อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
คนเกิดวัน พุธ (กลางคืน)18.00-05.59น. เป็นตัวแทนของเลข 9 หลีกเลี่ยงเลข 5 อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
คนเกิดวัน พฤหัสบดี เป็นตัวแทนของเลข 5 หลีกเลี่ยงเลข 7 อักษร ด ต ถ ท ธ น
คนเกิดวัน ศุกร์ เป็นตัวแทนของเลข 6 หลีกเลี่ยงเลข 8 อักษร ย ร ล ว
คนเกิดวัน เสาร์ เป็นตัวแทนของเลข 7 หลีกเลี่ยงเลข 4 อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
สำหรับดวง พ.ศ. 2559 ปีวอก ซึ่ง ปี ชง ได้แก่ ปีนักษัตร ขาล หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2469, 2481, 2493, 2505,2517,2529,2553
สำหรับปีชงร่วม ได้แก่ นักษัตร วอก, มะเส็ง, กุน
ตัวเลขนำโชคตรมดวงราศี ปี 2559 ที่เชื่อว่า เสริมบารมี ของแต่หละ ราศี มีดังต่อไปนี้
1.ราศี มังกร คือ บุคคล ที่เกิดในช่วงวันที่ 16 มกราคม- 12 กุมภาพันธ์ ( ตัวเลขนำโชค คือ เลข 2 )
ราศีมังกร ดวงดาวที่คอยปกป้องรักษา ราศี มังกร คือ ดาวเสาร์ เทพผู้คอยพิทักษ์ดูแล คือ เทพแห่งกาลเวลา จึงทำให้เป็นคนที่เที่ยงตรง มีเหตุผล และดำเนินชีวิต อย่างมีสติ
2.ราศี กุมภ์ คือ บุคคล ที่เกิดในช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม (ตัวเลขนำโชค คือ เลข 5)
ราศี กุมภ์ ดวงดาวที่คอยปกป้องรักษา ราศี กุมภ์ คือ ดาวยูเรนัส เทพผู้คอยพิทักษ์ดูแล คือ เทพเจ้าแห่งความรอบรู้ จึงทำให้เป็นผู้รู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้คิดริเริ่มสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ
3. ราศี มีน คือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน (ตัวเลขนำโชค คือ เลข 6 )
ราศี มีน ดวงดาวที่คอยปกป้องรักษา ราศี มีน คือ ดาว เนปจูน เทพผู้คอยพิทักษ์ดูแล คือเทพที่มีอิทธิพลทำให้เป็นผู้ เล้นลับในขณะเดียวกันก็มีพลัง มหาศาล มีอำนาจ และรับรู้และจิตวิญญาณได้ดีอีกด้วย
4. ราศี เมษ คือ บุคคลที่เกิดในช่วงวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม (ตัวเลขนำโชค คือ เลข 9 )
ราศี เมษ ดวงดาวที่คอยปกป้องรักษา ราศี เมษ คือ ดาวอังคาร เทพผู้คอยพิทักษ์ดูแล คือเทพเจ้าผู้เบิกดาวดวงนี้ เต็มไปด้วยพลัง กำลัง ชาวเมษ จึงเป็นผู้มีพลังแกร่งกล้า ใจจริง กล้าเผชิญหน้า ไม่หวาดหวั่นกับสิ่งใดๆ
5. ราศี พฤษภ คือ บุคคลที่เกิดในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน (ตัวเลขนำโชค คือ เลข 7 )
ราศี พฤษภ ดวงดาวที่คอยปกป้องรักษา ราศี พฤษภ คือ ดาว ศุกร์ เทพผู้คอยพิทักษ์ดูแล คือเทพเจ้า วีนัส ผู้สดใสสวย อ่อนหวาน เต็มไปด้วยความรักอันลึกซึ่ง เปี่ยมล้น ของเทพเจ้า จึงส่งผลให้คุณเป็นคนที่น่ารัก และจิตใจที่เมตตากรุณา กับทุกคน และมีความรักให้มนุษย์อย่างล้นเหลือ
6. ราศี เมถุน คือ บุคคลที่เกิดในช่วงวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม (ตัวเลขนำโชค คือ เลข 4)
ราศี เมถุน ดวงดาวที่คอยปกป้องรักษา ราศี เมถุน คือ พุธ เทพผู้คอยพิทักษ์ดูแล คือ เทพเจ้าเมอร์คิวรี่ ผู้มีความสามารถประพันธ์ เป็นนายช่างที่มีพรสวรรค์ ดาวศิลป์ที่เลอเลิศ ทำให้เป็นนักพูด นักเขียน
7. ราศี กรกฏ คือ บุคคลที่เกิดในช่วง วันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม (ตัวเลขนำโชค คือ เลข 8 )
ราศี กรกฎ ดวงดาวที่คอยปกป้องรักษา ราศี กรกฎ คือ ดวงจันทร์ เทพผู้คอยพิทักษ์ดูแล คือ เทพเจ้า ไดอาน่า เทพธิดา แห่งการล่าสัตว์และเกษตรกรรม ทั้งยัง เป็นแม่ของลูกๆ จำนวนมากด้วย คุณจึงได้รับอิทธิพล เป็นคนจิตใจกว้างขวาง สุขุมเยือกเย็น และมีสัญชาตญาณของความเป็นเพศแม่ถึงแม้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม
8. ราศี สิงห์ คือ บุคคลที่เกิดในช่วง วันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน (ตัวเลขนำโชค คือ เลข 3)
ราศี สิงห์ ดวงดาวที่คอยปกป้องรักษา ราศี สิงห์ คือ ดวงอาทิตย์ เทพผู้คอยพิทักษ์ดูแล คือ เทพเจ้า เมอร์คิวรี เหมือนราศี เมถุน และจะ ส่งผลให้ เป็นคนมีมารยาทงาม สุภาพ เอาจริงเอาจัง พูดเก่ง และชอบเขียนหนังสือด้วย
9. ราศี กันย์ คือ บุคคลที่เกิดในช่วง วันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม (ตัวเลขนำโชค คือ เลข 0)
ราศี กันย์ ดวงดาวที่คอยปกป้องรักษา ราศี กันย์ คือ ดาวพุธ เทพวีนัส จึงส่งผลคนเกิดราศีกันย์เป็นคน งดงาม มารยาทงาม สุภาพ เอาจริงเอาจัง พูดเก่ง เรียนเก่งอีกด้วย
10. ราศี ตุลย์ คือ บุคคลที่เกิดในช่วง วันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน (ตัวเลขนำโชค คือ เลข 6 )
ราศี ตุลย์ ดวงดาวที่คอยปกป้อง รักษา ราศี ตุลย์ คือ ดาวพุธ เทพผู้คอยพิทักษ์ จึงส่งผลในคนเกิดราศี ตุลย์ จิตใจเที่ยงธรรม เป็นคน ชอบความในความสวยงาม มองโลกในแง่ดี
11. ราศี พิจิก คือ บุคคลที่เกิดในช่วง วันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม (ตัวเลขนำโชค คือ เลข 5 )
ราศี พิจิก ดวงดาว ที่คอยปกป้อง รักษา คือ ดาวพลูโต เทพเจ้าผู้พิทักษ์ดูแล คือ เทพเจ้าแห่งความลี้รับ และซ่อนเร้น คอยพิทักษ์ อยู่ จึง ส่งผล ให้ ผู้ที่เกิด ราศี พิจิก เป็นคนสุขุม และ มักเห็นสิ่งแปลกๆอยู่เสมอ
12. ราศี ธนู คือ บุคคลที่เกิดในช่วง วันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม ( ตัวเลขนำโชค คือ เลข 1)
ราศี ธนู มีดวงดาวที่คอยปกป้องรักษาคือ ดาวพฤหัส เทพเจ้าผู้พิทักษ์ดูแล คือ เทพเจ้าแห่งความรอบรู้และพรสวรรค์ทั้งมวล จึงได้รับอิทธิพล ให้คนเกิดราศี ธนู เป็นคนรักอิสระ ทำตามตัวเอง มีความสามารถรอบตัวที่เดียว
*** เป็นความเชื่อสวนบุคคล เขียนและ เรียบเรียงโดย www. Lektabienmai. Com . ผู้นำ เลขทะเบียนรถ เลขศาสตร์ ที่มีความเชื่อว่า การใช้เลขสวยและเป็น มงคล จะส่งผลให้ บุคคลและ รถที่ใช้อยู่ ประสบความสำเร็จ และ ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ สนใจ ติดโทร เรื่อง ทะเบียนรถ ได้ที่ 0-900-400-400 คุณปีใหม่